Φωτογραφίες

          

Το σχολείο μας στον Υμηττό     

   Το σχολείο μας στον Καρέα